Aurora-Project.eu

Banner testa

Seguici su Facebook

Výstupy

Pracovný plán
Webová stránka projektu
Analýza miestnych súvislostí
Analýza príkladov správnej praxe
Informácie o projekte materiálu
E-learningové prostredia (digitálne platforma a vzdelávacie materiály)     
Správa o pilotnej akcii
Hodnotiaca správa
Vzdelávací kurz pre lekárov a školenie pre propagátorov

1

2

3

Priebežná a záverečná správa
Šírenie plán
 
 
 
Banner Piede